Zakres terapii:

 • Profilaktyka zaburzeń mowy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Wady wymowy - dyslalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej w autyzmie
 • Zaburzenia komunikacji językowej w zespołach genetycznych
 • Afazja i dysfazja
 • Jąkanie
 • Mutyzm
 • Terapia specyficznych trudności w nauce szkolnej
 • Choroba Alzheimera
 • Choroba Parkinsona

 (Czas trwania poszczególnych spotkań ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wieku pacjenta)


Kontakt:
Tel. 512 01 04 01

Jeśli potrzebujesz pomocy logopedy, skontaktuj się ze mną! Serdecznie zapraszam!